Máy khoan dẫn ép cọc

Máy khoan đất thủy lực sử dụng trong khoan dẫn ép cọc

Những trường hợp nào cần phải khoan dẫn ép cọc ?
Theo kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ép cọc bê tông và thi công nền móng, chúng tôi nhận thấy một số trường hợp cần phải khoan dẫn ép cọc bao gồm:
– Chiều dày lớp đất đá có chỉ số SPT cao, cụ thể: đất sét N30>8, đất cát N30>15 trong khi ứng suất của tải trọng ép dưới mũi cọc không thẳng được thì cần khoan dẫn đễ cọc đạt cao độ mũi cọc thiết kế.
– Địa chất không đồng nhất gặp các thấu kính có chỉ số SPT cao, việc khoan dẫn qua thấu kính cũng giúp đạt cao độ mũi cọc thiết kế.
– Khoan dẫn để tựa mũi cọc vào lớp đất đá ổn định giúp chống trượt khi thực hiện giải pháp móng trên nền địa chất miền đồi núi và trung du.
– Tránh hiện tượng chối giả khi ép cọc trong địa chất là cát.
– Tránh đẩy trồi đất gây mất an toàn cho các công trình lân cận khi thi công trong các khu vực đông dân cư.