Gầu sàng cát thủy lực gắn xe đào

Gàu sàng cát lồng quay thủy lực

Gàu sàng lắp trên xe đào là giải pháp tuyệt vời để sàng vật liệu, ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất vật liệu và cả trong nông nghiệp để sàng đất trồng trọt.

Gàu sàng được thiết kế phù hợp để lắp lên các loại xe đào có trọng lượng từ 3 tấn đến 40 tấn

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN:

MODELCBR06CBR07CBR09CBR15CBR20
Kích thước miệng gàu600mm750mm900mm1500mm2000mm
Dung tích gàu0,13m30,3m30,5m32,2m34,2m3
Lưu lượng dầu20 lít/phút30 lít/phút40 lít/phút60 lít/phút120 lít/phút
Áp suất dầu làm việc100 bar100 bar120bar180 bar180 bar
Khối lượng125 kg270 kg485 kg1560 kg2600 kg
      
Chiều cao750 mm863 mm863 mm920 mm863 mm
Khối lượng xe cơ sở1-3 tấn3-5 tấn5-9 tấn14-21 tấn30-40 tấn

 

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.