Máy cắt cỏ thủy lực gắn xe đào- trục phát

      

MODELHTP1200
Bề rộng vệt cắt  (mm)1200
Kích thước thân cây cắt tối đa (mm)40
Trọng lượng xe cơ sở (tấn)6-8 

< Trở lại

Sản phẩm liên quan