Búa phá đá thủy lực

1000V
MODEL40V80V 
Áp lực làm việc260Kg545Kg800g
Tần số500-1300 nhát/phút350-700 nhát/phút350-600 nhát/phút
Lưu lượng dầu45-65 lít/phút50-70 lít/phút80-110 lít/phút
Áp suất dầu làm việc100-170 bar120-180 bar150-210 bar
Khối lượng350 kg543 kg644 kg
Kích thước mũi đục70 mm90 mm95 mm
Chiều cao750 mm863 mm920 mm
Khối lượng xe cơ sở3-6 tấn6-10 tấn8-12 tấn

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.