Cung cấp bê tông nhẹ

CUNG CẤP BÊ TÔNG NHẸ

 

http://betongbotnhe.com/trang-chu.html

Chúng tôi nhận cung cấp bê tông nhẹ thương phẩm tại công trình với số lượng không hạn chế.

Tiêu chuẩn Việt Nam về bê tông nhẹ xây dựng:

Mác theo tỷ trọng

Tỷ trọng thể tích khô (kg/m3)

Cường độ nén 28 ngày (N/mm2)

D500

500

1,5 (15)

D600

600

2,0 (20)

D700

700

2,5 (25)

D800

800

3,0 (30)

D900

900

3,5 (35)

D1000

1000

5,0 (50)

D1100

1100

7,5 (75)

D1200

1200

10,0 (100) 

Các công trình áp dụng bê tông nhẹ:

Bê tông nhẹ chống nóng tỷ trọng: 500-800 kg/m3

Bê tông nhẹ lót sàn, bù cao độ sàn ( tỷ trọng : 700-900 kg/m3)

Bê tông nhẹ lấp hố tử thần, các lỗ rỗng dưới mặt đường ( tỷ trọng : 600-1000 kg/m3)

Bê tông nhẹ lấp hầm lò cũ ( tỷ trọng: 600-800kg/m3)

 

< Trở lại

Bài viết liên quan