Đầm bê tông thủy lực

Đường kính dùi 2-5/8” (66.67mm)

Lực rung -1902lbs. (8460.51N)

Biên Độ- 0.126” (3.20mm)

Bán kính tác dụng---26.50”-30.50” (673.1mm-774.7mm)

Lưu lượng thủy lực 4GPM (15.14l/min)

Áp suất hoạt động - 800-1300PSI (5.51-8.96MPa)

Áp dầu hồi- 150PSI (1.03MPa)

< Trở lại

Sản phẩm liên quan