Cung cấp máy khoan đất trong ứng dụng khoan dẫn ép cọc

Máy khoan đất gắn trên xe đào ứng dụng trong thi công khoan dẫn ép cọc, khoan cọc nhồi mini, khoan cọc vít

MODELMAX 1500MAX 2500MAX 3500MAX 4500MAX 5500
Momen max1500Nm2900Nm3600Nm4500Nm5500Nm
Tốc độ làm việc45-100 vòng/phút36-87 vòng/phút42-90 vòng/phút43-81 vòng/phút27-65 vòng/phút
Lưu lượng dầu20-45 lít/phút27-65 lít/phút40-85 lít/phút40-90 lít/phút40-95 lít/phút
Áp suất dầu làm việc70-200 bar80-240 bar80-240 bar80-240 bar80-240 bar
Khối lượng46 kg48 kg73 kg75 kg110 kg
Chiều sâu khoan tối đa2m2,5m3m4m5m
Đường kính khoan tối đa400 mm500 mm750 mm900 mm900 mm
Khối lượng xe cơ sở1-2 tấn1,5-3 tấn2,5-4,5 tấn3-5 tấn4,5-6 tấn

 

MODELMAX 7000MAX 8000MAX 15000MAX 20000MAX 25000
Momen max7000Nm8000Nm15000Nm20000Nm25000Nm
Tốc độ làm việc36-81 vòng/phút33-70 vòng/phút20-43 vòng/phút16-33 vòng/phút12-26 vòng/phút
Lưu lượng dầu60-135 lít/phút70-150 lít/phút80-170 lít/phút80-170 lít/phút80-170 lít/phút
Áp suất dầu làm việc80-260 bar80-240 bar80-240 bar160-240 bar80-240 bar
Khối lượng112 kg116 kg162 kg268 kg269 kg
Chiều sâu khoan tối đa5m6m7,5m8,5m9m
Đường kính khoan tối đa900 mm1200 mm1200 mm1200 mm1500 mm
Khối lượng xe cơ sở5-7 tấn6-8 tấn10-15 tấn13-20 tấn15-22 tấn

 

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.