Máy khoan đất thủy lực Auger Torque

MODEL1500 MAX 2500 MAX 3500 MAX 4500 MAX 5500 MAX 
Momen max1500Nm2900Nm3600Nm4500Nm5500Nm
Tốc độ làm việc45-100 vòng/phút36-87 vòng/phút42-90 vòng/phút43-81 vòng/phút30-87 vòng/phút
Lưu lượng dầu20-45 lít/phút27-65 lít/phút40-85 lít/phút40-90 lít/phút40-95 lít/phút
Áp suất dầu làm việc70-200 bar80-240 bar80-240 bar80-240 bar80-240 bar
Khối lượng46 kg48 kg73 kg75 kg110 kg
Chiều sâu khoan tối đa2m2,5m3m4m5m
Đường kính khoan tối đa400 mm500 mm750 mm900 mm900 mm
Khối lượng xe cơ sở1-2 tấn1,5-3 tấn2,5-4,5 tấn3-5 tấn4,5-6 tấn

 

MODEL7000 MAX 8000 MAX 15000 MAX 20000 MAX 25000 MAX 
Momen max7000Nm8000Nm15000Nm20000Nm25000Nm
Tốc độ làm việc36-81 vòng/phút33-70 vòng/phút20-43 vòng/phút16-33 vòng/phút12-26 vòng/phút
Lưu lượng dầu60-135 lít/phút70-150 lít/phút80-170 lít/phút80-170 lít/phút80-170 lít/phút
Áp suất dầu làm việc80-260 bar80-240 bar80-240 bar160-240 bar80-240 bar
Khối lượng112 kg116 kg162 kg268 kg269 kg
Chiều sâu khoan tối đa5m6m7,5m8,5m9m
Đường kính khoan tối đa900 mm1200 mm1200 mm1200 mm1500 mm
Khối lượng xe cơ sở5-7 tấn6-8 tấn10-15 tấn13-20 tấn15-22 tấn

 

 

 

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.